Domácí hospic Srdcem

Domácí hospic Srdcem, z.ú.

Posláním Domácího hospice Srdcem je zajišťovat kvalifikovanou pomoc nemocným s nevyléčitelným onemocněním v terminálním stádiu a umírajícím v posledních měsících života. Prosazovat úctu k lidskému životu ve všech jeho stádiích a respektování lidské důstojnosti v závěru života.
Spolupracovat s dalšími státními, nestátními, zdravotnickými institucemi a jinými institucemi a jednotlivci, se kterými je nezbytná spolupráce pro naplňování poslání ústavu.
Napomáhat v péči o členy rodiny a blízké osoby nevyléčitelně nemocných, umírajících i zemřelých, a to zejména pro stránce duševní, popřípadě duchovní.
Vzdělávat a zlepšovat informovanost veřejnosti o kvalitní paliativní péči.

Aktuálně máme k dispozici zdarma k zapůjčení:
  • lineární dávkovač analgetik
  • invalidní vozík
  • elektrické polohovací lůžko
  • sprchovou židli
  • toaletní židli
  • chodítko dvoukolové pevné
  • chodítko čtyřkolové s košem

Za podpory a nadačního příspěvku ve výši 40 000,-Kč z Výboru dobré vůle – nadace Olgy Havlové jsme mohli zakoupit koncentrátor kyslíku a ostatní zdravotní potřeby a materiál.

Již proběhlo: