Domácí hospic Srdcem

Domácí hospic Srdcem nabízí specializovaný typ péče, jejímž cílem je, aby i těžce nemocný člen rodiny mohl žít i prožít závěr svého života doma mezi svými blízkými. Poskytujeme komplexní odbornou, zdravotní, sociální, příp. psychologickou i duchovní péči. Přejeme si, aby i nevyléčitelně nemocný pacient mohl žít nejlépe bez bolesti, nezůstal ani v posledních chvílích osamocen (aby mohl být obklopen především svými blízkými) a aby za každých okolností byla zachována jeho lidská důstojnost.

POMÁHÁME NEVYLÉČITELNĚ NEMOCNÝM
• kteří chtějí žít a dožít doma
• kterým byla ukončena léčba vedoucí k uzdravení a byla doporučena léčba paliativní
• o které chtějí blízcí pečovat v závěru jejich života doma

V současné době náš tým stále rozšiřujeme o dobrovolníky, zdravotní sestry a sociálního pracovníka na částečné úvazky. Nabízíme partnerství a spolupráci fyzickým osobám, podnikatelům, firmám, školám.

Budeme rádi za Vaše podněty či jakoukoli formu spolupráce a podpory.

Stále hledáme dárce na osobní vozidlo pro zdravotní sestry.

Finanční prostředky a dary jsou využity na především na provoz, mzdy, a zdravotnické vybavení.
Děkujeme
www.hospic-kolin.cz email: info@hospic-kolin.cz mobilní tel.: 775 031 332

Již proběhlo: