Děkujeme příznivcům a dárcům !

Děkujeme příznivcům a dárcům !

15. března jsme ve spolupráci s DDM Poděbrady uspořádaly přednášku o hospicové péči na Kolínsku a následně proběhl benefiční koncert oblíbené skupiny Flat Flay na podporu činnosti Domácího hospice Srdcem se sídlem v Kolíně.

Věřím, že to byl kulturní zážitek v podání mladých a nadaných studentů a umělců. Poděkování patří nejen jim, ale také štědrým posluchačům a dárcům.
Výtěžek benefičního koncertu ve výši 3 090, byl použit na nákup potřebného zdravotnického materiálu pro zdravotní sestřičky, jako např. injekční jehly, stříkačky, obvazový materiál, apod. Ze zdravotnických přístrojů jsme mohli pořídit fonendoskop a pulzní oxymetr.

Benefiční koncert v DDM Symfonie Poděbrady.

Poděbradsko-Všechlapsko-Letsko-Pražská osmičlenná ska’n’reggae kapela Flat Fly zve na benefiční koncert do DDM Symfonie Poděbrady.
Od 17:00 začíná přednáška zakladatelky Domácí hospic Srdcem Kolín. Přibližně v 18:00 pak začne náš koncert. Přijďte si poslechnout jak zčeříme poklidné vody mohutného prostoru hudebního sálu poděbradské Symfonie a podpořte nejen nás, ale především kolínský hospic.

 

Vánoční koncert města Kolína přinesl výtěžek ve výši 13.598 Kč

Na druhý svátek vánoční si diváci ve zcela zaplněném chrámu sv. Bartoloměje
poslechli koncert pěveckého sboru CANTORES CANTANT a jeho hostů. Pod
vedením sbormistra Jakuba Hrubého během koncertu zazněly vánoční pastorely a
písně, to nej z České mše vánoční od J. J. Ryby.

Na závěr zazpíval sbor české koledy, sbormistr vyzval diváky ke společnému zpěvu.
Závěrečná skladba „Narodil se Kristus Pán“ byla tak krásným završením celého koncertu.
Při koncertu bylo připomenuto také výročí úmrtí zakladatele sboru Cantores Cantant Mgr.
Petra Hlavatého.
Výtěžek z koncertu v podobě dobrovolného vstupného byl věnován kolínskému hospicu
„Domácí hospic Srdcem“.
„Domácí hospic Srdcem“ je nezisková organizace, která zahájila svoji činnost v našem regionu,
mobilní hospicová péče je specializovaná zdravotní péče poskytovaná v přirozeném prostředí
pacienta, který se nachází v pokročilé nebo konečné fázi nevyléčitelného onemocnění bez
omezení věku. Za tým hospice přivítala diváky společně s panem farářem Jánem Halamou i
paní ředitelka Ing. Dagmar Ruferová.

Svět hospiců a svět vítězné medicíny

Domácí hospic Srdcem a Farní sbor Českobratrské církve evangelické
Vás zve na přednášku

PhDr. Roberta Huneše

ředitele Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích, prezidenta Asociace poskytovatelů
paliativní a hospicové péče
na téma

Svět hospiců a svět vítězné medicíny

ve středu 28. listopadu, od 17 hod

Husův dům – Farní sbor Českobratrské církve evangelické,
Kmochova 16, Kolín 2

Setkání je plánováno v přátelském a neformálním duchu, v délce cca 45 min. s následnou možností diskuse a sdílením posluchačů. Cílem přednášky bude seznámení s paliativní a hospicovou péčí, jak zmírnit bolest, utrpení, zachovat důstojnost, citlivost a empatickou komunikaci s umírajícím a jeho rodinou. Představí se také Domácí hospic Srdcem, který doprovází umírající a jejich rodiny v Kolíně a v okolí.
Na setkání se těší
Dagmar Ruferová a kolektiv

Pozvánka v pdf: Svět hospiců a svět vítězné medicíny

Pozvánka „Paliativní a hospicová péče – Umění doprovázet“

Srdečně Vás zveme na seminář pro veřejnost na téma
Paliativní a hospicová péče – Umění doprovázet

Kdy: V úterý, 25.9. od 16:00 hod
Kde: Komunitní centrum Římskokatolické farnosti Kolín,
Brandlova 25, 280 02 Kolín

Přednášející: Jana Sieberová, zdravotní sestra, zakladatelka domácí hospicové péče v
Hořicích ve východních Čechách, lektorka, autorka knih Hospic – příběh naplněné naděje a
Naděje na konci cesty.

Cílem přednášky bude seznámení posluchačů se základy paliativní a hospicové péče.
Přednáška se zaměřuje na etické a praktické otázky v období umírání a smrti. Fáze vyrovnávání
se s realitou nevyléčitelné nemoci. Posluchači se dozvědí jak rozpoznávat a zvládat symptomy,
které provázejí poslední stádium nemoci a umírání a také rozpoznávat a ovlivňovat to, co je
významné pro kvalitu života. Jak zmírnit bolest, utrpení, zachovat důstojnost, citlivost a
empatickou komunikaci s umírajícím a jeho rodinou.

Setkání je plánováno v přátelském a neformálním duchu, v délce cca 45 min. s následnou
možností diskuse a sdílením posluchačů.

Přednáška prolíná jak teoretické ukotvení domácí hospicové péče, tak i praktické provázání
z praxe a osobní zkušenosti lektorky z doprovázení. Účastníci si tak díky příběhům
nevyléčitelně nemocných a jejich blízkých mohou utvořit představu o tom, jaký rozměr může
mít tento druh služby.

Na setkání se těší
Dagmar Ruferová a kolektiv

Pozvánka na seminář pro veřejnost na téma Paliativní péče

Srdečně Vás zveme na seminář pro veřejnost na téma Paliativní péče
pod názvem „Jak dobře žít s nevyléčitelnou nemocí a jak dobře umřít?„.
Seminář se koná pod záštitou místostarosty města Kolína PhDr. Tomáše Růžičky.

Kdy: 20.6. od 15 hod
Kde: zasedací místnost Městského úřadu v Kolíně, Karlovo náměstí 78
Přednášející: MUDr. Adam Houska, Centrum paliativní péče Praha,
Cesta domů, domácí hospic Praha

 

Moderní medicína dosahuje skvělých výsledků. Zpřesňují se diagnostické a léčebné metody,
zvyšuje se průměrná doba života, ale zároveň díky úspěšnému řešení dříve neřešitelných
komplikací stoupá počet lidí trpících chronickými nemocemi. V Evropě jimi v současnosti trpí
přes 80 % lidí starších 65 let. Tito nemocní se tak dožívají pokročilých stádií nemoci, kdy jsou
však již naše léčebné možnosti výrazně omezené.
Paliativní péče zahrnuje komplexní podporu těmto nemocným a jejich blízkým, a to nejen
v oblasti medicínské, ale také psychologické, sociální a spirituální. Hospicová péče nabízí tuto
podporu lidem v posledních měsících a týdnech života.
Tématem setkání bude domácí hospicová péče, tedy péče o umírající v domácím prostředí, její
možnosti a limity, a její celospolečenská role v době, kdy je umírání a smrt v naší společnosti
tabu. Veřejnost bude mít příležitost se seznámit s poskytováním služeb domácího hospice
Srdcem, z.ú. v Kolíně.

 

Na setkání se těší
Ing. Dagmar Ruferová
Domácí hospic Srdcem, z.ú.
U Stodoly 1523, Kolín
775 031 332, info@hospic-kolin.cz