Hospic na houbách

Obětavá péče o naše pacienty v poslední fázi života je našim posláním. Duševní péče o hospicový tým je důležitou součástí. Ideálně v přírodě, na houbách, s naší primářkou, zdravotní sestřičkou a ředitelkou.

Slavnostní předání šeku na osobní automobil pro hospic.

Slavnostní předání šeku na osobní automobil pro hospic.

 

 

 

 

 

 

Uspěli jsme v grantovém programu, vyhlášeném společností TPCA v kategorii Pro bezpečné a zdravé Kolínsko. Šek na osobní automobil Citroen C1 převzala z rukou prezidenta společnosti Koreatsu Aokiho a výkonného víceprezidenta Alejandra Gonzalese, ředitelka hospice. Děkujeme za podporu a za naše pacienty.

 

Děkujeme příznivcům a dárcům !

Děkujeme příznivcům a dárcům !

15. března jsme ve spolupráci s DDM Poděbrady uspořádaly přednášku o hospicové péči na Kolínsku a následně proběhl benefiční koncert oblíbené skupiny Flat Flay na podporu činnosti Domácího hospice Srdcem se sídlem v Kolíně.

Věřím, že to byl kulturní zážitek v podání mladých a nadaných studentů a umělců. Poděkování patří nejen jim, ale také štědrým posluchačům a dárcům.
Výtěžek benefičního koncertu ve výši 3 090, byl použit na nákup potřebného zdravotnického materiálu pro zdravotní sestřičky, jako např. injekční jehly, stříkačky, obvazový materiál, apod. Ze zdravotnických přístrojů jsme mohli pořídit fonendoskop a pulzní oxymetr.

Benefiční koncert v DDM Symfonie Poděbrady.

Poděbradsko-Všechlapsko-Letsko-Pražská osmičlenná ska’n’reggae kapela Flat Fly zve na benefiční koncert do DDM Symfonie Poděbrady.
Od 17:00 začíná přednáška zakladatelky Domácí hospic Srdcem Kolín. Přibližně v 18:00 pak začne náš koncert. Přijďte si poslechnout jak zčeříme poklidné vody mohutného prostoru hudebního sálu poděbradské Symfonie a podpořte nejen nás, ale především kolínský hospic.

 

Vánoční koncert města Kolína přinesl výtěžek ve výši 13.598 Kč

Na druhý svátek vánoční si diváci ve zcela zaplněném chrámu sv. Bartoloměje
poslechli koncert pěveckého sboru CANTORES CANTANT a jeho hostů. Pod
vedením sbormistra Jakuba Hrubého během koncertu zazněly vánoční pastorely a
písně, to nej z České mše vánoční od J. J. Ryby.

Na závěr zazpíval sbor české koledy, sbormistr vyzval diváky ke společnému zpěvu.
Závěrečná skladba „Narodil se Kristus Pán“ byla tak krásným završením celého koncertu.
Při koncertu bylo připomenuto také výročí úmrtí zakladatele sboru Cantores Cantant Mgr.
Petra Hlavatého.
Výtěžek z koncertu v podobě dobrovolného vstupného byl věnován kolínskému hospicu
“Domácí hospic Srdcem”.
“Domácí hospic Srdcem” je nezisková organizace, která zahájila svoji činnost v našem regionu,
mobilní hospicová péče je specializovaná zdravotní péče poskytovaná v přirozeném prostředí
pacienta, který se nachází v pokročilé nebo konečné fázi nevyléčitelného onemocnění bez
omezení věku. Za tým hospice přivítala diváky společně s panem farářem Jánem Halamou i
paní ředitelka Ing. Dagmar Ruferová.