Pozvánka na přednášku 17.1.2020 v 16:00 hod.

Milí přátelé!
v rámci naší osvětové činnosti letos zahajujeme besedou s pedagogem, přírodovědcem, spisovatelem, římskokatolickým knězem, Markem Orko Váchou. Srdečně zveme na besedu, kterou pořádáme ve spolupráci se Skautským institutem v Kolíně.
Beseda se bude konat v pátek 17.1. od 16 hodin v Husově domě (Duškova síň evangelické církve, první patro, Kmochova ulice 560, naproti ReMaxu).

Těšíme se na setkání.

Ing. Dagmar Ruferová
Domácí hospic Srdcem, z.ú.
info@hospic-kolin.cz
+420 775 031 332

Hospic na houbách

Obětavá péče o naše pacienty v poslední fázi života je našim posláním. Duševní péče o hospicový tým je důležitou součástí. Ideálně v přírodě, na houbách, s naší primářkou, zdravotní sestřičkou a ředitelkou.

Slavnostní předání šeku na osobní automobil pro hospic.

Slavnostní předání šeku na osobní automobil pro hospic.

 

 

 

 

 

 

Uspěli jsme v grantovém programu, vyhlášeném společností TPCA v kategorii Pro bezpečné a zdravé Kolínsko. Šek na osobní automobil Citroen C1 převzala z rukou prezidenta společnosti Koreatsu Aokiho a výkonného víceprezidenta Alejandra Gonzalese, ředitelka hospice. Děkujeme za podporu a za naše pacienty.

 

Děkujeme příznivcům a dárcům !

Děkujeme příznivcům a dárcům !

15. března jsme ve spolupráci s DDM Poděbrady uspořádaly přednášku o hospicové péči na Kolínsku a následně proběhl benefiční koncert oblíbené skupiny Flat Flay na podporu činnosti Domácího hospice Srdcem se sídlem v Kolíně.

Věřím, že to byl kulturní zážitek v podání mladých a nadaných studentů a umělců. Poděkování patří nejen jim, ale také štědrým posluchačům a dárcům.
Výtěžek benefičního koncertu ve výši 3 090, byl použit na nákup potřebného zdravotnického materiálu pro zdravotní sestřičky, jako např. injekční jehly, stříkačky, obvazový materiál, apod. Ze zdravotnických přístrojů jsme mohli pořídit fonendoskop a pulzní oxymetr.