Benefiční koncert v DDM Symfonie Poděbrady.

Poděbradsko-Všechlapsko-Letsko-Pražská osmičlenná ska’n’reggae kapela Flat Fly zve na benefiční koncert do DDM Symfonie Poděbrady.
Od 17:00 začíná přednáška zakladatelky Domácí hospic Srdcem Kolín. Přibližně v 18:00 pak začne náš koncert. Přijďte si poslechnout jak zčeříme poklidné vody mohutného prostoru hudebního sálu poděbradské Symfonie a podpořte nejen nás, ale především kolínský hospic.

 

Vánoční koncert města Kolína přinesl výtěžek ve výši 13.598 Kč

Na druhý svátek vánoční si diváci ve zcela zaplněném chrámu sv. Bartoloměje
poslechli koncert pěveckého sboru CANTORES CANTANT a jeho hostů. Pod
vedením sbormistra Jakuba Hrubého během koncertu zazněly vánoční pastorely a
písně, to nej z České mše vánoční od J. J. Ryby.

Na závěr zazpíval sbor české koledy, sbormistr vyzval diváky ke společnému zpěvu.
Závěrečná skladba „Narodil se Kristus Pán“ byla tak krásným završením celého koncertu.
Při koncertu bylo připomenuto také výročí úmrtí zakladatele sboru Cantores Cantant Mgr.
Petra Hlavatého.
Výtěžek z koncertu v podobě dobrovolného vstupného byl věnován kolínskému hospicu
“Domácí hospic Srdcem”.
“Domácí hospic Srdcem” je nezisková organizace, která zahájila svoji činnost v našem regionu,
mobilní hospicová péče je specializovaná zdravotní péče poskytovaná v přirozeném prostředí
pacienta, který se nachází v pokročilé nebo konečné fázi nevyléčitelného onemocnění bez
omezení věku. Za tým hospice přivítala diváky společně s panem farářem Jánem Halamou i
paní ředitelka Ing. Dagmar Ruferová.

Svět hospiců a svět vítězné medicíny

Domácí hospic Srdcem a Farní sbor Českobratrské církve evangelické
Vás zve na přednášku

PhDr. Roberta Huneše

ředitele Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích, prezidenta Asociace poskytovatelů
paliativní a hospicové péče
na téma

Svět hospiců a svět vítězné medicíny

ve středu 28. listopadu, od 17 hod

Husův dům – Farní sbor Českobratrské církve evangelické,
Kmochova 16, Kolín 2

Setkání je plánováno v přátelském a neformálním duchu, v délce cca 45 min. s následnou možností diskuse a sdílením posluchačů. Cílem přednášky bude seznámení s paliativní a hospicovou péčí, jak zmírnit bolest, utrpení, zachovat důstojnost, citlivost a empatickou komunikaci s umírajícím a jeho rodinou. Představí se také Domácí hospic Srdcem, který doprovází umírající a jejich rodiny v Kolíně a v okolí.
Na setkání se těší
Dagmar Ruferová a kolektiv

Pozvánka v pdf: Svět hospiců a svět vítězné medicíny

Pozvánka “Paliativní a hospicová péče – Umění doprovázet”

Srdečně Vás zveme na seminář pro veřejnost na téma
Paliativní a hospicová péče – Umění doprovázet

Kdy: V úterý, 25.9. od 16:00 hod
Kde: Komunitní centrum Římskokatolické farnosti Kolín,
Brandlova 25, 280 02 Kolín

Přednášející: Jana Sieberová, zdravotní sestra, zakladatelka domácí hospicové péče v
Hořicích ve východních Čechách, lektorka, autorka knih Hospic – příběh naplněné naděje a
Naděje na konci cesty.

Cílem přednášky bude seznámení posluchačů se základy paliativní a hospicové péče.
Přednáška se zaměřuje na etické a praktické otázky v období umírání a smrti. Fáze vyrovnávání
se s realitou nevyléčitelné nemoci. Posluchači se dozvědí jak rozpoznávat a zvládat symptomy,
které provázejí poslední stádium nemoci a umírání a také rozpoznávat a ovlivňovat to, co je
významné pro kvalitu života. Jak zmírnit bolest, utrpení, zachovat důstojnost, citlivost a
empatickou komunikaci s umírajícím a jeho rodinou.

Setkání je plánováno v přátelském a neformálním duchu, v délce cca 45 min. s následnou
možností diskuse a sdílením posluchačů.

Přednáška prolíná jak teoretické ukotvení domácí hospicové péče, tak i praktické provázání
z praxe a osobní zkušenosti lektorky z doprovázení. Účastníci si tak díky příběhům
nevyléčitelně nemocných a jejich blízkých mohou utvořit představu o tom, jaký rozměr může
mít tento druh služby.

Na setkání se těší
Dagmar Ruferová a kolektiv