Domácí hospic Srdcem v Kolíně zahájí poskytování služeb

Domácí hospic Srdcem v Kolíně zahájí poskytování služeb 1. listopadu 2018 na základě oprávnění k poskytování zdravotních služeb, a to rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 17.8. 2018.

V současné době náš tým stále rozšiřujeme o zdravotní sestry, dobrovolníky, lékařské i nelékařské profese. Budeme rádi za vaše podněty či jakoukoli formu spolupráce a podpory. Děkujeme

 

Umění doprovázet – Smrt nemusí být jen truchlivá

Domácí hospic Srdcem, z.ú. Kolín

Domácí (mobilní) hospicová péče je specializovaná paliativní péče poskytovaná v přirozeném
prostředí pacienta, který se nachází v pokročilé nebo konečné fázi nevyléčitelného onemocnění.
Hospicová péče je komplexní a snaží se uspokojit jak fyzické, tak i psychické, sociální a
duchovní potřeby nemocného.
Posláním Domácího hospice Srdcem je zajišťovat kvalifikovanou pomoc nemocným
s nevyléčitelným onemocněním a umírajícím v posledních měsících života, a dále i vzdělávat a
zlepšovat informovanost veřejnosti o kvalitní paliativní péči. Prosazovat úctu k lidskému životu
ve všech jeho stádiích a respektování lidské důstojnosti v závěru života. Proto náš tým tvoří
lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice, ošetřovatelky, psychoterapeut a duchovní.
Zdravotní tým je pacientovi i jeho blízkým k dispozici 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
Dojezdová vzdálenost je nastavena na 30 km od Kolína.
Vhodné prostory pro poskytování mobilního hospice, tzv. kontaktní místo pro zájemce o tyto
služby, jsme našli za přispění a podpory vedení města Kolín, zastoupeným místostarostou PhDr.
Tomášem Růžičkou v budově Polikliniky, na adrese Smetanova 764, 280 02 Kolín, kancelář
v 2. patře.

Domácí hospic Srdcem v Kolíně zahájí poskytování služeb 1. listopadu 2018 na základě
oprávnění k poskytování zdravotních služeb, a to rozhodnutím Krajského úřadu
Středočeského kraje ze dne 17.8. 2018.

A zde jsou odpovědi některých členů týmu na otázku: „Proč jsem se rozhodla zapojit?“

Moje práce onkologa a osobní zkušenosti mě natolik ovlivnily, že jsem se rozhodla věnovat se
této problematice mnohem více než jen v ambulanci nemocnice. Nejvíce mě zasáhla smrt mojí
maminky, se kterou jsme jako rodina byli na její přání doma až do poslední chvíle. Bylo to pro
nás velice těžké už kvůli tomu, že umírala v poměrně mladém věku na těžkou onkologickou
nemoc. Po této zkušenosti jsem nejdříve chtěla onkologie zcela zanechat. Měla jsem pocit, že
nic nemá cenu. S odstupem času musím přiznat, že jsem ráda, že jsme mamince umožnili odejít
v klidu v kruhu rodiny a v prostředí, které tolik milovala. Její ztráta a obor onkologie mi daly
možnost přehodnotit životní postoj a srovnat si hodnoty.
Do této chvíle jsem pomohla s důstojným odchodem v domácím prostředí i několika svým
příbuzným a známým.
A to mě utvrdilo v tom, že zde chybí mobilní hospicová péče, která by mohla pomoci i těm
ostatním, kteří nemají v rodině zdravotníka.
Velice ráda bych se v tomto oboru dále vzdělávala a byla součástí týmu, který bude myslet a
pracovat “Srdcem.” (MUDr. Zugarová Michaela, prim. onkologie Oblastní nemocnice Kolín,
a.s.)

A co mě oslovilo? Ke spolupráci samozřejmě Vy, ale možnost věnovat se paliativní péči ve
mně probudil MUDr. Adam Houska z domácího hospicu Cesta domů, který měl seminář v naší
nemocnici. Následně jsem se přihlásila na kurz ELNEC , což je intenzivní vzdělávací kurz s mezinárodní licencí pro všeobecné sestry pracující s pacienty v konečné fázi života. Nějak mi
začalo dávat smysl vydat se tímto směrem. V dnešní době je smrt stále tabuizované téma, a
lidem se často pojí s bolestí, utrpením, nemocnicí, samotou….A právě hospicová péče si klade
za cíl kvalitu života až do konce, bez bolestí, v čistotě, důstojně a hlavně doma a s rodinou a já
jako sestra budu mít individuální čas rodinu podpořit a doprovodit umírajícího bez jakéhokoliv
stresu a spěchu. Je to práce, která má smysl a doufám v další rozšiřování možností paliativní
péče. (Martina Třešňáková, zdravotní sestra)

V současné době náš tým stále rozšiřujeme o dobrovolníky, lékařské i nelékařské profese.
Budeme rádi za vaše podněty či jakoukoli formu spolupráce a podpory. Děkujeme


www.hospic-kolin.cz
email:info@hospic-kolin.cz
Ing. Dagmar Ruferová, ředitelka
mobilní tel.: 775 031 332