Hospic na houbách

Obětavá péče o naše pacienty v poslední fázi života je našim posláním. Duševní péče o hospicový tým je důležitou součástí. Ideálně v přírodě, na houbách, s naší primářkou, zdravotní sestřičkou a ředitelkou.