Kdo jsme a co děláme

Kdo jsme a co děláme

Hospic je zařízením, jež pečuje o pacienty v terminální fázi jejich onemocnění. Poskytuje paliativní péči těm, u nichž vítězná medicína vyčerpala všechny své možnosti. Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje tuto péči jako „aktivní komplexní péči o pacienty, jejichž onemocnění již nereaguje na kurativní léčbu. Stěžejní je kontrola bolesti a dalších symptomů, psychologických, sociálních a duchovních potíží. Cílem paliativní péče je dosažení nejlepší možné kvality života pacientů a jejich rodin“.

Při přijímání pacienta je mu garantováno, že: 

  • nebude trpět nesnesitelnou bolestí
  • v posledních chvílích nezůstane osamocen
  • za každých okolností zůstane zachována jeho lidská důstojnost

Moderní medicína dosahuje skvělých výsledků. Zpřesňují se diagnostické a léčebné metody, zvyšuje se průměrná doba života, ale zároveň díky úspěšnému řešení dříve neřešitelných komplikací stoupá počet lidí trpících chronickými nemocemi. V Evropě jimi v současnosti trpí přes 80 % lidí starších 65 let. Tito nemocní se tak dožívají pokročilých stádií nemoci, kdy jsou však již naše léčebné možnosti výrazně omezené.

Paliativní péče zahrnuje komplexní podporu těmto nemocným a jejich blízkým, a to nejen v oblasti medicínské, ale také psychologické, sociální a spirituální. Hospicová péče nabízí tuto podporu lidem v posledních měsících a týdnech života.