Kdo jsme a co děláme

NABÍZÍME
• specializovanou domácí zdravotní péči dostupnou 24 denně, o víkendu i svátcích
• kompletní ošetřovatelskou péči, včetně léčby bolesti, dušnosti, ošetřování ran, stomií aj.
• zapůjčení pomůcek usnadňujících péči (automatické polohovací lůžko, koncentrátor kyslíku, antidekubitní matrace atd.)
• respekt k přání pacienta a jeho blízkých
• doprovázení, podporu a pomoc rodině v období těžké nemoci i v čase zármutku
• pomoc v posledních záležitostech, jako je praktická pomoc při péči o zemřelého

POMÁHÁME U VÁS DOMA
Domácí hospicovou péči poskytujeme v Kolíně a do okolí 30 km. Budeme za Vámi dojíždět pravidelně nebo dle potřeby a aktuálního stavu nemocného do domácnosti. Skrze odbornou multidisciplinární péči může nemocný prožít závěr svého života v kruhu vás, svých blízkých.
Hlavní podmínkou je, aby nemocný nežil doma sám, ale pečovala o něj rodina, blízcí.