Pozvánka na seminář pro veřejnost na téma Paliativní péče

Srdečně Vás zveme na seminář pro veřejnost na téma Paliativní péče
pod názvem “Jak dobře žít s nevyléčitelnou nemocí a jak dobře umřít?“.
Seminář se koná pod záštitou místostarosty města Kolína PhDr. Tomáše Růžičky.

Kdy: 20.6. od 15 hod
Kde: zasedací místnost Městského úřadu v Kolíně, Karlovo náměstí 78
Přednášející: MUDr. Adam Houska, Centrum paliativní péče Praha,
Cesta domů, domácí hospic Praha

 

Moderní medicína dosahuje skvělých výsledků. Zpřesňují se diagnostické a léčebné metody,
zvyšuje se průměrná doba života, ale zároveň díky úspěšnému řešení dříve neřešitelných
komplikací stoupá počet lidí trpících chronickými nemocemi. V Evropě jimi v současnosti trpí
přes 80 % lidí starších 65 let. Tito nemocní se tak dožívají pokročilých stádií nemoci, kdy jsou
však již naše léčebné možnosti výrazně omezené.
Paliativní péče zahrnuje komplexní podporu těmto nemocným a jejich blízkým, a to nejen
v oblasti medicínské, ale také psychologické, sociální a spirituální. Hospicová péče nabízí tuto
podporu lidem v posledních měsících a týdnech života.
Tématem setkání bude domácí hospicová péče, tedy péče o umírající v domácím prostředí, její
možnosti a limity, a její celospolečenská role v době, kdy je umírání a smrt v naší společnosti
tabu. Veřejnost bude mít příležitost se seznámit s poskytováním služeb domácího hospice
Srdcem, z.ú. v Kolíně.

 

Na setkání se těší
Ing. Dagmar Ruferová
Domácí hospic Srdcem, z.ú.
U Stodoly 1523, Kolín
775 031 332, info@hospic-kolin.cz