Spolupracujeme

  • Město Kolín
  • obec Velký Osek
  • Oblastní nemocnice Kolín, a.s.
  • Domácí zdravotní péče (nemocnice Kolín, město Kolín)
  • Českobratrská církev evangelická
  • Římskokatolická církev
  • Skautský institut Kolín
  • Klára pomáhá, z.s.
  • Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče
  • Asociace poradců pro pozůstalé