Svět hospiců a svět vítězné medicíny

Domácí hospic Srdcem a Farní sbor Českobratrské církve evangelické
Vás zve na přednášku

PhDr. Roberta Huneše

ředitele Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích, prezidenta Asociace poskytovatelů
paliativní a hospicové péče
na téma

Svět hospiců a svět vítězné medicíny

ve středu 28. listopadu, od 17 hod

Husův dům – Farní sbor Českobratrské církve evangelické,
Kmochova 16, Kolín 2

Setkání je plánováno v přátelském a neformálním duchu, v délce cca 45 min. s následnou možností diskuse a sdílením posluchačů. Cílem přednášky bude seznámení s paliativní a hospicovou péčí, jak zmírnit bolest, utrpení, zachovat důstojnost, citlivost a empatickou komunikaci s umírajícím a jeho rodinou. Představí se také Domácí hospic Srdcem, který doprovází umírající a jejich rodiny v Kolíně a v okolí.
Na setkání se těší
Dagmar Ruferová a kolektiv

Pozvánka v pdf: Svět hospiců a svět vítězné medicíny