Vánoční koncert města Kolína přinesl výtěžek ve výši 13.598 Kč

Na druhý svátek vánoční si diváci ve zcela zaplněném chrámu sv. Bartoloměje
poslechli koncert pěveckého sboru CANTORES CANTANT a jeho hostů. Pod
vedením sbormistra Jakuba Hrubého během koncertu zazněly vánoční pastorely a
písně, to nej z České mše vánoční od J. J. Ryby.

Na závěr zazpíval sbor české koledy, sbormistr vyzval diváky ke společnému zpěvu.
Závěrečná skladba „Narodil se Kristus Pán“ byla tak krásným završením celého koncertu.
Při koncertu bylo připomenuto také výročí úmrtí zakladatele sboru Cantores Cantant Mgr.
Petra Hlavatého.
Výtěžek z koncertu v podobě dobrovolného vstupného byl věnován kolínskému hospicu
“Domácí hospic Srdcem”.
“Domácí hospic Srdcem” je nezisková organizace, která zahájila svoji činnost v našem regionu,
mobilní hospicová péče je specializovaná zdravotní péče poskytovaná v přirozeném prostředí
pacienta, který se nachází v pokročilé nebo konečné fázi nevyléčitelného onemocnění bez
omezení věku. Za tým hospice přivítala diváky společně s panem farářem Jánem Halamou i
paní ředitelka Ing. Dagmar Ruferová.