Close
Kancelář:

Budova Polikliniky, 2. patro, Smetanova 764, 280 02 Kolín

Úřední hodiny:

pondělí od 9.00 do 12.00

 (ostatní dny po telefonické dohodě)

Sdílejte nás:
Sídlo:

Domácí hospic Srdcem, z. ú.
U Stodoly 1523
280 02 Kolín

IČ: 07043732

Kontaktujte nás:

Telefon : + 420 731 301 454

Email : info@hospic-kolin.cz

Transparentní číslo účtu: 2401424049/2010

image/svg+xml

Mobilní hospicová péče

Mobilní hospicová péče

Domácí (mobilní) hospicová péče je specializovaná paliativní péče poskytovaná v přirozeném prostředí pacienta, který se nachází v pokročilé nebo konečné fázi nevyléčitelného onemocnění. Hospicová péče je komplexní a snaží se uspokojit jak fyzické, tak i psychické, sociální a duchovní potřeby nemocného. Proto náš tým tvoří lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice, ošetřovatelky, psychoterapeut a duchovní. Zdravotní tým je pacientovi i jeho blízkým k dispozici 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.

Naším cílem je zajištění kvalifikované pomoci nemocným s pokročilým onkologickým onemocněním a umírajícím, v posledních dnech jejich života. Za nejdůležitější považujeme zvládání bolesti, dalších průvodních jevů terminálních stádií onemocnění a prožití posledních dnů lidského života v domácím prostředí se svými blízkými. Hospicová péče otevírá prostor pro důstojné doprovázení člověka na jeho poslední životní cestě.
Smyslem hospicové péče je zmírnit tělesné i duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu celé rodině nejen v období umírání nemocného, ale i po jeho úmrtí.

Podmínky přijetí do péče:

• Pacient zná svou diagnózu a svobodně se rozhodl zůstat v domácím prostředí ve společnosti svých
blízkých.
• Pacient trpí nevyléčitelnou nemocí v pokročilém stádiu a byla u něj ukončena kurativní léčba
(tzn. léčba vedoucí k uzdravení).
• Alespoň jeden blízký se rozhodl převzít odpovědnost za každodenní celodenní péči o nemocného.
• Pacient i jeho rodina souhlasí s paliativní péčí, zaměřenou na léčbu bolesti a mírnění dalších
projevů, které nemoc přináší.
• Místo bydliště, kde je o nemocného pečováno, není vzdáleno více jak 30 km od Kolína.
• Nemocný i pečující souhlasí s poskytnutím nezbytných osobních údajů.

V současnosti tato služba není hrazena zdravotními pojišťovnami. Jsme tedy odkázáni na financování z darů a veřejné podpory. I z tohoto důvodu je nutností, aby se každý náš klient finančně spolupodílel na této péči. Cenu se však pokusíme upravit tak, aby byla v případě opravdového zájmu dostupná každému.